Menenjit Nedir?

MENENJİT( Beyin Zarı İltihabı)

Menenjit (meningitis) veya leptomeningitis beyin zarının iltihaplanması ile oluşan bir merkezi sinir sistemi hastalığıdır.Hastalık beynin iç tabakasında bulunan zarda başlar Kafatası zedelenmeleri veya orta kulak hastalığı sonucu beyin zarları iltihaplanabilir. Kanla gelen mikroplar da özellikle küçük çocuklarda menenjit yapabilir.

Beyin Anevrizması Nedir?

BEYİN ANEVRİZMASI

Beyin damarlarından birinin içindeki kas tabakasının zayıflığından dolayı damarda oluşan balonlaşmaya beyin anevrizması denir. Bu balonlaşma damar duvarında incelme ve zayıflamaya neden olur. Bu damarın zayıfladığı bu yerden yırtılması sonucunda oluşan beyin içi kanamaya subaraknoid kanama denir. Bu tür kanamalar inmeye, komaya veya ölüme neden olabilir.

Beyin Tümörleri

 Beyin tümörleri beyin dokusundan ve zarlarından kaynaklanan ilksel ve beyne başka organlardan sıçrayan ikincil tümörler olmak üzere iki ana gruba ayrılabilirler. Beyin en dışta dura adı verilen kalın gümüş renkli bir zarla ve hemen altında araknoid ve pia denen iki saydam ince zarla çevrili yaklaşık 1500 gram ağırlığında bir organdır.